URIFD Kutina

Obavijest - Seminar Sastavljanje financijskih izvještaja i porezne prijave za 2013. godinu

Udruga RIF Kutina u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih
djelatnika Zagreb organizira seminar

03. veljače 2014. (ponedjeljak)
u 9,30 sati u prostoru  Hotela Kutina, Dubrovačka bb


SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
I
POREZNE PRIJAVE ZA 2013. GODINU

Program:

SASTAVLJ. GODIŠ.FINANCIJ.IZVJEŠT. ZA 2013.g.

 • zakonodavni okvir
 • standardi financijskog izvještavanja u primjeni za sastavljanje financijskih izvještaja za 2013. godinu
 • Izmjena MSF
 • HSFI
 • Usvajanje financijskih izvještaja i raspodjela rezultata
 • Rokovi, vrsta i način usvajanja i predaje financ.izvješt.
 • Specifičnosti jednostavnog d.o.o.
 • Analiza i pojašnjenja stavki:
 • Bilance
 • Računa dobiti i gubitka
 • Izvještaja o novčanom toku
 • Bilježaka uz financijske izvještaje
 • Računovodstvene politike, procjene i ispravci pogrešaka
 • Sadržaj i značaj nove Direktive o računovodstvu


SASTAVLJ. PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2013.g.

 • Zakonodavni okvir sastavljanja prijave por.na dobit za 2013. godinu
 • Izmjena Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 • Utvrđivanje osnovice za obračun poreza na dobit
 • Stavke uvećanja i umanjenja osnovice poreza na dobit (reprezentacija, automobili, manjkovi, ispravci vrijednosti,amortizacija, odnosi sa povezanim osobama,kazne, prihodi od dividendi i udjela u dobiti, ostale stavke uvećanja i umanjenja)
 • Reinvestiranje dobiti(uvjeti, postupak, rokovi, predujmovi poreza na dobit)
 • Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
 • Prilozi uz godišnju prijavu


SASTAVLJ. KONAČ. OBRAČUNA PDV-a za 2013.g.

 • rokovi i način sastavljanja
 • Specifičnosti PDV-K u slučaju izlaska iz sustava PDV-a (novi način ispravka pretporeza
 • sadržaj PDV-K obrasca (specifične stavke-isporuke zemljišta,starih nekretnina, prolazne stavke, reeksport, provoz i sl.)
 • Moguć. ispravka porez. obveze za nenap.potra.
 • Povrati robe, reklamacije i naknadna odobrenja
 • Isporuke bez naknade i njihov porezni status


OSTALA AKTUALNA PITANJA PDV-a

 • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • Obveze u slučaju stjecanja bez PDV identif.broja
 • Novine vezane za odbitak pretporeza (važnost datuma isporuke i datuma računa)
 • Građevinske usluge i prijenos porezne obveze, prema izmjenama Pravilnika o PDV-u


PLAĆE I OSTALI PRIMI. I NOVI MODEL IZVJEŠ.U 2014.g

 • Kvotni sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom i ukidanje doprinosa za poticanje zapošljavanja invalida
 • Novi obveznici doprinosa za zapošljavanje
 • Osnovice za obračun doprinosa za 2014. godinu
 • Minimalna plaća za 2014. godinu
 • Oznake pri uplaćiva. doprinosa i poreza na dohodak
 • Promjene u oporezivanju dohotka od kapitala
 • Izvještavanje na obrascu JOPPD
 • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak


PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2013.GODINU

 • Obvezno i dobrovoljno podnošenje prijave poreza na dohodak za 2013.

Predavači:

 • Savjetnici – urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Naknada:

 • 350,00 kn (uključuje članarinu za 2014.g., radni pribor i okrijepu tijekom pauze)
 • 300,00 kn (uključuje radni pribor i okrijepu tijekom pauze)


Uplate:

 • Udruga RIF Kutina, IBAN:HR7323400091100102687 ili gotovinom prije početka
 • OIB: 39337541418


Prijave i informacije:

Udruga RIF Kutina, 062/201-005, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas33
Ukupno85420