URIFD Kutina

Obavijest - Seminar Sastavljanje financijskih izvještaja i porezne prijave za 2014. godinu

Udruga RIF Kutina u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika Zagreb organizira seminar
 
04.02.2015. (SRIJEDA)
u 9,30 sati u prostoru Hotela Kutina, Dubrovačka bb
 
SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNE PRIJAVE ZA 2014 GODINU
Program:

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
 • Standardi financijskog izvještavanja u primjeni za sastavljanje financijskih izvještaja za 2014. godinu
            -    Izmjene MSFI primjenjive za 2014. godinu
 • Usvajanje financijskih izvještaja, raspodjela rezultata i rokovi predaje
 • Priznavanje i mjerenje stavki:
            -    Bilance
            -    Računa dobiti i gubitka
            -    Izvještaja o novčanom toku
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Vrijednosna usklađenja
            -    Potraživanja od kupaca,
            -    Financijske imovine (dionice, udjeli, zajmovi,depoziti i ostala financijska imovina)
            -    Zaliha i dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • Računovodstvene politike, procjene i ispravci pogrešaka
 • Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2014. godinu
 • Zakonodavni okvir sastavljanja prijave poreza na dobit za 2014. godinu

 

            -    Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit primjenjive za 2014. godinu

 

 • Utvrđivanje osnovice za obračun poreza na dobit
            -    Stavke uvećanja i umanjenja osnovice poreza na dobit (reprezentacija, automobili,
                 manjkovi, ispravci vrijednosti, amortizacija, odnosi s povezanim osobama, kazne,
                 kamate, prihodi od dividendi i udjela u dobiti, ostale stavke uvećanja i umanjenja)
 • Reinvestiranje dobiti (uvjeti, postupak, rokovi)
 • Transferne cijene
 • Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
 • Prilozi uz godišnju prijavu

Sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2014. godinu
 • Obveza i način sastavljanja PDV-K
 • Rokovi podnošenja PDV-K
 • Sadržaj PDV-K obrasca (isporuke koje ne ulaze u PDV-K)
 • PDV-K u slučaju izlaska iz sustava
 • Razlike po konačnom obračunu
 • Iskazivanje pretporeza po računima na prijelazu godine (isporuke u 2014. za koje su računi izdani u 2015.)
 • Naknadna odobrenja, reklamacije, povrati robe
 • Primjena komorskih odluka o dopuštenim gubicima
 • Prekomjerni otpisi dobara te rashodovanje dugotrajne imovine i obveza obavještavanja Porezne uprave
 • Predaja obrasca PPO do 28. 2. 2015.
 • Usklađivanje podataka po zahtjevu Porezne uprave (VIES baza i Obrazac PDV-S)
 • Obveze u slučaju stjecanja dobara i primljenih usluga bez PDV identifikacijskog broja
 • Druga pitanja važna za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a

Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu
 • Porezni obveznici koji obvezno podnose prijavu poreza na dohodak
 • Dobrovoljno podnošenje prijave poreza na dohodak
 • Izmijenjeni DOH obrazac za 2014. godinu
 • Porezne olakšice, olakšice oslobođenja i poticaji se priznaju u prijavi poreza na dohodak za 2014. godinu

Novine u popunjavanju JOPPD obrasca u 2015. godini
 • Troškovi službenog putovanja,
 • Kvotno zapošljavanje invalida,
 • Iskazivanje neodrađenih sati rada
 • Ostale aktualnosti

Predavači
 • Savjetnici – urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Naknada:
 • 350,00 kn (uključuje članarinu za 2015.g., radni pribor i okrijepu tijekom pauze)
Uplate:
 • Udruga RIF Kutina, IBAN:HR7323400091100102687 ili gotovinom prije početka
 • OIB: 39337541418
Prijave i informacije:
 • Udruga RIF Kutina, 062/201-005, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas21
Ukupno92703