URIFD Kutina

Obavijest - Seminar - Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i porezne prijave za 2015. godinu

Udruga RIF Kutina u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika Zagreb organizira seminar

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNE PRIJAVE ZA 2015. GODINU
17.02.2016. (SRIJEDA)
u 9,30 sati u prostoru  Hotela Kutina, Dubrovačka bb

1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

 • Zakonodavni okvir
 • Rokovi predaje GFI-a za 2015. godinu
 • Priznavanje i mjerenje pozicija financijskog izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom toku):
 1. dugotrajna imovina (materijalna, nematerijalna,  biološka imovina i financijska imovina)
 2. potraživanja (priznavanje, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja,)
 3. kratkotrajna imovina (zalihe robe, gotovih proizvoda, proizvodnja u toku)
 4. dugoročne obveze
 5. kratkoročne obveze
 6. kapital
 7. prihodi (redovni, ostali, financijski, izvanredni)
 8. rashodi (materijalni troškovi, amortizacija, troškovi plaća, financijski rashodi)
 • Usvajanje financijskih izvještaja, raspodjela rezultata
 • Računovodstvene politike, procjene i ispravci pogrešaka

2. Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2015. godinu

 • Zakonodavni okvir sastavljanja prijave poreza na dobit za 2015. godinu:
 1. izmjene Pravilnika o porezu na dobit primjenjive za 2015. godinu
 2. novi obrazac prijave poreza na dobit za 2015.  
 • Utvrđivanje osnovice za obračun poreza na dobit:
 1. stavke uvećanja i umanjenja osnovice poreza na dobit (reprezentacija, automobili, manjkovi, ispravci vrijednosti, amortizacija, odnosi s povezanim osobama, kamate, kazne, prihodi od dividendi i udjela u dobiti, ostale stavke uvećanja i umanjenja)
 • Reinvestiranje dobiti
 • Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
 • Prilozi uz godišnju prijavu


3. Primjena novog Zakona o računovodstvu i prilagodba kontnog plana financijskim izvještajima za 2016. godinu

 • Promjene u računovodstvenom procesu u 2016. godini
 • Prilagodba kontnog plana godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu

4. Godišnja prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

 • Kada se obvezno podnosi godišnja prijava poreza na dohodak na obrascu DOH
 • Rokovi podnošenja obrasca DOH
 • Novine u iskazivanju podataka u DOH obrascu za 2015. godinu:
 1. utvrđivanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 2. postupak utvrđivanja doprinosa za drugu djelatnost u DOH obrascu
 3. podaci koji se iskazuju u obrascu P-PPI
 • Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu
 • Kada Porezna uprava ne provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
 • Razlozi za dobrovoljno podnošenje prijave poreza na dohodak
 • Podnošenje obrasca ZPP-DOH zbog priznavanja prava na porezne olakšice
 • Rok podnošenja obrasca ZPP-DOH
 • Rokovi ispostavljanja privremenog poreznog rješenja i podnošenja prigovara
 • Rokovi uplate ili povrata utvrđene razlike poreza na dohodak

5. Novine u iskazivanju podataka u obrascu JOPPD

 • Rokovi predaje obrasca JOPPD
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD
 • Iskazivanje podataka o doprinosima za obvezna osiguranja za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost u obrascu JOPPD

6. Novine u isplati neoporezivih primitaka

7. Odgovori na pitanja

 
Predavači:
• Savjetnici – urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Naknada:
• 350,00 kn  (uključuje članarinu za 2016.g., radni pribor i okrijepu tijekom pauze)
Uplate:
• Udruga RIF Kutina, IBAN:HR7323400091100102687 ili gotovinom prije početka
• OIB: 39337541418
Prijave i informacije:
Udruga RIF Kutina, 062/201-005, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas22
Ukupno92704