URIFD Kutina

Obavijest - Seminar - Očekivane izmjene poreznih i računovodstvenih propisa od 01. siječnja 2017.

Udruga RIF Kutina u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika Zagreb organizira seminar

05.12.2016. (PONEDJELJAK)
u 9,30 sati u prostoru  Hotela Kutina, Dubrovačka bb

OČEKIVANE IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA OD 01. SIJEČNJA 2017.

Program seminara:
1.  POREZ NA DOHODAK

 • godišnji obračun poreza na dohodak prilikom zadnje isplate plaće u godini
 • razlozi i uvjeti za obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
 • iskazivanje godišnjeg obračuna u obrascu JOPPD
 • naknadni ispravak pogrešno iskazanog povrata poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak – nova pravila iskazivanja u obrascu JOPPD
 • poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak – mogućnost korištenja poreznih prava koja nisu korištena tijekom godine
 • prigodne isplate na kraju godine
 • specifičnosti popunjavanja obrasca JOPPD za neoporezive primitke isplaćene u prosincu

2.  OČEKIVANE IZMJENE PROPISA O OPOREZIVANJU DOHOTKA
3.  OČEKIVANE IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA

 • 4.  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
 • sastavljanje obračuna PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2016. godini
 • specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a
 • tko je obvezan raditi ispravak iskorištenog pretporeza
 • porezni aspekt doniranja hrane i drugih isporuka bez naknade
 • naknadna odobrenja/terećenja s aspekta PDV-a – kako ispraviti poreznu osnovicu
 • najčešće pogreške kod obračuna PDV-a tijekom godine
 • obrazloženje razlika u Obrascu PDV i iskazanim prihodima (primicima) poreznog obveznika

5.  OČEKIVANE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
6.  PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. g. PREMA NOVOM PRAVILNIKU O STRUKTURI I SADRŽAJU GFI

 • izmijenjena struktura i sadržaj
 • bilance
 • računa dobiti i gubitka
 • izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • izvještaja o novčanim tokovima
 • izvještaja o promjenama kapitala
 • vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
 • kontrole i usklađenja prije zaključenja konta
 • Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene procjena
 • porezni aspekti vrednovanja pozicija bilance i računa dobiti i gubitka

7.  PRILAGODBA KONTNOG PLANA NOVOJ STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
8.  OČEKIVANE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT
9.  OČEKIVANE IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU
10. PITANJA I ODGOVORI


Nakon seminara održat će se Izvještajna skupština Udruge računovođa i financijskih djelatnika Kutina za 2015. godinu.

Predavači: savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 300,00 kn članovi udruge, 350,00 ostali  (uključuje literaturu, radni pribor  i  osvježavajući napitak)
Uplate:
Udruga RIF Kutina, IBAN:HR7323400091100102687 ili gotovinom prije početka
• OIB: 39337541418
Prijave i informacije:
Udruga RIF Kutina, 062/201-005, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas21
Ukupno92703