URIFD Kutina

Obavijest - Seminar - IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018. GODINU

Udruga RIF Kutina u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika Zagreb organizira seminar

03.12.2018. (PONEDJELJAK)
u 9,30 sati u prostoru  Hotela Kutina, Dubrovačka bb
IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018. GODINU

Program seminara:
1. PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018:

 • Vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
 • Dugotrajne imovine (poseban osvrt na osobne automobile)
 • Zaliha
 • Potraživanja i obveze
 • Prihodi i rashodi – planiranje dobiti ili gubitka
 • Kontrole i usklađenja prije zaključenja konta
 • Povezanost analitike i sintetike
 • Provođenje inventure i postupci s manjkovima i viškovima
 • Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene procjena
 • Promjene i ispravci pogrešaka tekućeg razdoblja
 • Naknadno utvrđeni troškovi
 • Ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja
 • Promjene procjena troška amortizacije
 • procjene vjerojatnosti naplate potraživanja
 • Pripreme za primjenu MSFI 16 – Najmovi od 01. siječnja 2019.

2. POREZ NA DOBIT:

 • pregled porezno priznatih i nepriznatih troškova
 • porezni aspekt vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja i zaliha
 • pripreme za prijavu poreza na dobit primjenom novčanog načela

3. OBVEZE UVOĐENJA eRačuna:

 • Obveznici uvođenja eRačuna
 • Rokovi uvođenja eRačuna
 • Pravila postupanja s eRačunima

4. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT:

 • Uvođenje pravila protiv premještanja dobiti
 • Promjene u priznavanju porezno priznatih troškova

5. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU:

 • Subjekti od javnog interesa
 • Ukidanje obveze licenciranja računovođa
 • Knjigovodstvene isprave
 • Obveznici revizije

6. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O PDV-U KOJE BI TREBALE STUPITI NA SNAGU 1.1.2019.GOD.

 • odbitak pretporeza kod sredstava za osobni prijevoz
 • obvezan ulazak u sustav PDV-a tijekom godine nakon prelaska praga
 • proširenje primjene snižene stope 13% :
 • promjene kod prijenosa porezne obveze

            o isporuke poreznih obveznika bez sjedišta u RH – ne primjenjuje se prijenos porezne obveze ako imaju dodijeljen PDV identifikacijski broj
            o tuzemni prijenos porezne obveze kod isporuke betonskog čelika i željeza
            o izmjene kod isporuka nekretnina u ovršnom postupku

 • uvodi se prag od 77.000,00 kn kod isporuke elektroničkih i telekomunikacijskih usluga osobama koje nisu porezni obveznici a imaju sjedište/prebivalište u drugim državama članicama
 • obveza podnošenja knjige UR-a uz svaki PDV obrazac
 • smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 01. siječnja 2020. godine

7. IZMJENE KOD OBRASCA OPZ-STAT-1
8.OBRAČUN PDV-a ZA POSLJEDNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA  

 • obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine
 • specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a
 • naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu
 • isporuke bez naknade, reprezentacija i promidžba i obračun PDV-a

9. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE

 • proširenje članova uže obitelji koji se mogu smatrati uzdržavanim
 • ostvareni primici članova uže obitelji koji ne utječu na pravo uvećanja osobnog odbitka poreznog obveznika po osnovi njihovog uzdržavanja
 • izmjena porezne tarife
 • opcijska kupnja ili dodjela vlastitih dionica radnicima – pravo na utvrđivanje dohotka od kapitala
 • oporezivanje sezonskih poslova u poljoprivredi
 • novine u paušalnom oporezivanju dohotka od iznajmljivanja soba, postelja i stanova putnicima i turistima

10. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA OD 01. SIJEČNJA 2019. GODINE

 • promjene stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje  
 • ukidanje obveze plaćanja doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu:
 • godišnji obračun doprinosa za članove uprave

11. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

 • izmjene koje bi trebale stupiti na snagu 1.1.2019. godine
 • izmjene koje bi trebale stupiti na snagu 1.1.2021. godine

12. POREZ NA DOHODAK

 • izmjena podataka u obrascu PK tijekom godine i postupanje u slučaju prestanka radnog odnosa  
 • godišnji obračun porezana dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu

                    o razlozi i uvjeti za obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
                    o iskazivanje godišnjeg obračuna u poreznim evidencijama

 • poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak – mogućnost korištenja poreznih prava koja nisu iskorištena tijekom godine
 • prigodne isplate na kraju godine


Predavači: savjetnici urednici u HZ RIF-u
Literatura: prezentacije predavača
Naknada:

 • 300,00 kn članovi udruge, 350,00 ostali  (uključuje literaturu, radni pribor  i  osvježavajući napitak)

Uplate:

 • Udruga RIF Kutina, IBAN:HR7323400091100102687
 • ili gotovinom prije početka
 • OIB: 39337541418

Prijave i informacije:

 • Udruga RIF Kutina, 072/201-005, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas23
Ukupno92705