URIFD Kutina

Seminar - IZMJENE POREZNIH PROPISA od 1.9.2019. I DRUGE POREZNE NOVOSTI

U srijedu, 11.rujna 2019.g. Udruga RIF Kutina po prvi puta u suradnji sa TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb,  organizirala je radionicu praktikum za 66 polaznika, mahom svojih članova. Nakon uvodnog pozdrava predsjednika udruge Ante Knezovića, TEB Poslovno savjetovanje je predstavio direktor Mladen Štahan. U okviru teme „ IZMJENE POREZNIH PROPISA od 1.9.2019. I DRUGE POREZNE NOVOSTI“ predavači su kroz četri sata rada vrlo detaljno izložili sadržaje izmjenjenih zakonskih odredbi, te odgovarali na praktična pitanja sudioniika skupa. Tako su obrazložene slijedeće teme:

  • izmjene Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.
  • nagrade za radne rezultate i prigodne nagrade
  • rad kod dva ili više poslodavaca i isplata neoporezivih primitaka
  • koji primitci su izuzeti od ovrhe?
  • najavljene izmjene kod plaća i poreza na dohodak od 1.1.2020.
  • ostale najavljenje izmjene poreznih propisa, u okviru kojih su spomenuti i prokomentirani: smanjenje stope PDV-a za usluge pripreme i usluživanja hrane u ugostiteljstvu, povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, stjecanje rabljenih vozila, ugovor o darovanju i plaćanje upravne pristojbe, povećanje praga prihoda na 7,5 mil. kn za plaćanje poreza na dobit po smanjenoj stopi, neprofitne organizacije: plaćanje poreza u paušalnom iznosu za prihode do 7,5 mil. kn, novosti kod fiskalizacije i druge porezne novosti

Na samom su kraju na brojna pitanja odgovarali stručni savjetnici TEB-a Dinko Lukač i mr. sc. Ida Dojčić.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas63
Ukupno87199