URIFD Kutina

Seminar - PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Održan seminar „Praktična primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma“ (25.10.2019.)
Ovogodišnji seminar o novostima i praktičnoj primjeni zakonskih odredbi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Udruga je organizirala u suradnji sa Financijskom inspektoratom pri Upravi za  financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. Tako je u petak, 25. listopada 2019. pred oko četrdesetak računovođa i financijskih djelatnika, kroz trosatno izlaganje i odgovore na mnoštvo pitanja zaokružena tema koja proističe iz preuzetih EU direktivama i smjernicama koje su obvezujuće za računovođe u članicama EU.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas60
Ukupno87196