URIFD Kutina

Obavijest - Seminar - AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA I POREZA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU

Udruga RIF Kutina u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika Zagreb organizira seminar

10.12.2019. (UTORAK)
u 9,30 sati u prostoru  Hotela Kutina, Dubrovačka bb
AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA I POREZA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU

PROGRAM SEMINARA:
RAČUNOVODSTVO I POREZ NA DOBIT
1.  Pripreme sastavljanje GFI za 2019.
      •    Vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
           o    Dugotrajne imovine
           o    Zaliha
           o    Potraživanja i obveze
           o    Prihodi i rashodi – planiranje dobiti ili gubitka
      •    Kontrole i usklađenja prije zaključenja konta  
           o    Povezanost analitike i sintetike
           o    Provođenje inventure i postupci s manjkovima i viškovima
      •    Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene procjena
           o    Promjene i ispravci pogrešaka tekućeg razdoblja
           o    Naknadno utvrđeni troškovi
           o    Ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja
           o    Promjene procjena troška amortizacije
           o    Procjene vjerojatnosti naplate potraživanja
2.  Porez  na dobit
      •    Pregled porezno priznatih i nepriznatih troškova
      •    Porezni aspekt vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja i zaliha
      •    Pripreme za prijavu poreza na dobit primjenom novčanog načela
3.  Najavljene izmjene zakona o porezu na dobit
4.  Upis u registar stvarnih vlasnika
POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI
1.  Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1. 1. 2020.
     •    Porezne olakšice za osobe do 25 i do 30 godina starosti
     •    Osnovni osobni odbitak od 1. siječnja 2020.
     •    Kada se premije dodatnog odnosno dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist radnika ne smatraju oporezivim primicima
     •    Uvjeti za korištenje osobnog odbitka u slučaju prestanka radnog odnosa
     •    Pravo poslodavca na uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke radnika ako su ostvareni od više poslodavaca tijekom godine
     •    Kada fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost ne utvrđuju primitke po osnovi otpisanih potraživanja
2. Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu
     •    Razlozi i uvjeti za obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
     •    Iskazivanje godišnjeg obračuna u poreznim evidencijama
     •    Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak:
     •    Mogućnost korištenja poreznih prava koja nisu iskorištena tijekom  godine
     •    Utvrđivanje godišnjeg poreza za drugi dohodak
     •    Primici uzdržavanih članova uže obitelji  koji ne utječu na činjenicu njihovog uzdržavanja
3.  Isplata neoporezivih primitaka na kraju godine
    •    Prigodne neoporezive isplate (božićnica, dar djetetu do 15 godina starosti, dar u naravi, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika ….)
    •    Pravo na isplatu novih neoporezivih primitaka (propisanih od 1. rujna 2019. godine)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1.  Predložene izmjene zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020.
     •    Primjena stope 13% na pripremanje i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima
     •    Povećanje praga kod obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama
     •    Pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu
     •    Definicija mjesta isporuke kod trostranih poslova
     •    Ispravak porezne osnovice za isporuke kupcu bez sjedišta u RH
     •    Izmjena  čl. 39. Zakona o PDV-u - primjena poreznog oslobođenja na usluge od javnog interesa i u slučaju kada ih obavljaju osobe koje ostvaruju i raspoređuju dobit
     •    Izmjena uvjeta za primjenu poreznog oslobođenja za isporuke unutar EU (izmjena članka 41. Zakona o PDV-u)
2.  Obveze poreznih obveznika ako dođe do smanjenja opće stope na 24%
3.  Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2019. godini
     •    Obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine
     •    Usklađenje podjele pretporeza na kraju godine
     •    Specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a
     •    Naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu
     •    Isporuke bez naknade, reprezentacija i promidžba i obračun PDV-a
     •    Odbitak pretporeza kod osobnih automobila
     •    Isporuka kao predmet oporezivanja ili naknada štete
4.  Sastavljanje obrasca OPZ-STAT-1 na kraju 2019. godine
OSTALE AKTUALNOSTI
1.   Upis u registar stvarnih vlasnika
      •    Obveznici i rokovi upisa
      •    Utvrđivanje stvarnog vlasnika
      •    Način upisa u Registar
ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA
Predavači: savjetnici – urednici u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 300,00 kn za pretplatnike, 350,00 kn za nepretplatnike  (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: Udruga RIF Kutina, IBAN:HR7323400091100102687 ili gotovinom prije početka
OIB: 39337541418
Prijave i informacije:
Udruga RIF Kutina, 072/201-005, 044/ 692-131 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pretraživanje

Posjetitelja

Danas64
Ukupno90859