URIFD Kutina

Seminar o izmjenama Zakona o porezu na dohodak i primjena obrasca JOPPD

Seminar o primjeni Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Izlet u Lokve i Risnjak

Seminar o izmjenama poreznih propisa od 1. ožujka 2012.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas21
Ukupno92703