URIFD Kutina

Obavijest - Seminar - SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU

Udruga RIF Kutina u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika Zagreb organizira seminar

13.02.2020. (ČETVRTAK)
u 9,30 sati u prostoru  Hotela Kutina, Dubrovačka bb

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU

Priznavanje i mjerenje pozicija bilance i računa dobiti i gubitka:

 • dugotrajna imovina (materijalna, nematerijalna,  biološka imovina i financijska imovina)
 • potraživanja (priznavanje, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja)
 • kratkotrajna imovina (zalihe robe, gotovih proizvoda, proizvodnja u toku)
 • dugoročne obveze
 • kratkoročne obveze
 • kapital
 • prihodi (redovni, ostali, financijski)
 • rashodi (materijalni troškovi, amortizacija, troškovi plaća, financijski rashodi)
 • Raspodjela dobiti / pokriće gubitka
 • Bilješke uz financijske izvještaje

SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU:

 • Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit i polazna osnovica pri utvrđivanju poreza na dobit
 • Stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit
 • Stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit
 • Državne potpore, porezne olakšice i poticaji
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2020. godinu
 • Pravo na prijenos poreznog gubitka
 • Porezna osnovica prema novčanom načelu
 • Otpisi potraživanja
 • Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu
 • Prijenos poreznog gubitka
 • PD-IPO obrazac
 • Kamate između povezanih osoba
 • Prilozi uz prijavu poreza na dobit
 • Izmjene Zakona o porezu na dobit primjenjive od 01.siječnja 2020. godine

Prijava poreza na dohodak za 2019. godinu
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2019. godinu
Aktualnosti u sustavu plaća i socijalnog osiguranja u 2020. godini:

 • minimalna plaća i olakšice pri obračunu doprinosa u 2020. godini
 • minimalna plaća u djelatnostima ugostiteljstva i graditeljstva
 • plaća člana uprave koji je jedini zaposlenik trgovačkog društva
 • mjesečna i godišnja obveza doprinosa za člana uprave, likvidatora i upravitelja zadruge
 • član uprave koji je korisnik mirovine i član uprave društva
 • doprinosi, osobni odbitak i porezne obveze zaposlenog korisnika mirovine
 • uvjeti neoporezive isplate novčane nagrade za ostvarene radne rezultate
 • koji primici uzdržavanog člana ne utječu na mogućnost korištenja osobnog odbitka


PITANJA I ODGOVORI

Predavači:

 • Savjetnici – urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika,
 • Ivica MILČIĆ univ.spec.oec., Marija Zuber dr.sc.

Naknada:

 • 350,00 kn  (uključuje članarinu za 2020.g., radni pribor i okrjepu tijekom pauze)

Uplate:

 • Udruga RIF Kutina, IBAN:HR7323400091100102687 ili gotovinom prije početka
 • OIB: 39337541418

Prijave i informacije:
Udruga RIF Kutina, 072/201-005, 098/319483
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas65
Ukupno90860