URIFD Kutina

Obavijest - Seminar - Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2018. Godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Kutina
organizira radionicu
Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2018. Godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju
mjesto KUTINA,  datum 06.03.2019
HOTEL KUTINA
Dubrovačka 4
početak u 9,30 sati

Sadržaj programa :

 • 1. SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU
 • Zakonodavni okvir
 • Priznavanje i mjerenje pozicija bilance i računa dobiti i gubitka:
 • dugotrajna imovina (materijalna, nematerijalna,  biološka imovina i financijska imovina)
 • potraživanja (priznavanje, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja)
 • kratkotrajna imovina (zalihe robe, gotovih proizvoda, proizvodnja u toku)
 • dugoročne obveze
 • kratkoročne obveze
 • kapital
 • prihodi (redovni, ostali, financijski)
 • rashodi (materijalni troškovi, amortizacija, troškovi plaća, financijski rashodi)
 • Usvajanje financijskih izvještaja
 • Obveza formiranja rezervi iz dobiti
 • Raspodjela dobiti / pokriće gubitka
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Računovodstvene politike, procjene i ispravci pogrešaka

2. SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU

 • Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit i polazna osnovica pri utvrđivanju poreza na dobit
 • Stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit
 • Stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit
 • Državne potpore, porezne olakšice i poticaji
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2019. godinu
 • Pravo na prijenos poreznog gubitka
 • Porezna osnovica prema novčanom načelu
 • Otpisi potraživanja
 • Prethodni sporazum o transfernim cijenama
 • Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu
 • Prijenos poreznog gubitka
 • PD-IPO obrazac
 • Kamate između povezanih osoba
 • Prilozi uz prijavu poreza na dobit
 • Porez na dobit po odbitku
 • Izmjene Zakona o porezu na dobit primjenjive od 01. siječnja 2019. godine
 • 3. Aktualnosti u sustavu plaća i socijalnog osiguranja
 • minimalna plaća i olakšice pri obračunu doprinosa u 2019. godini
 • minimalna plaća u djelatnostima ugostiteljstva i graditeljstva
 • plaća člana uprave koji je jedini zaposlenik trgovačkog društva
 • mjesečna i godišnja obveza doprinosa za člana uprave, likvidatora i upravitelja zadruge
 • član uprave koji je korisnik mirovine i član uprave društva
 • doprinosi, osobni odbitak i porezne obveze zaposlenog korisnika mirovine
 • uvjeti neoporezive isplate novčane nagrade za ostvarene radne rezultate
 • koji primici uzdržavanog člana ne utječu na mogućnost korištenja osobnog odbitka
 • koje su evidencije ukinute od 1. siječnja 2019. godinu


Predavači: Savjetnici u časopisu Računovodstvo i financije,
Naknada:    350,00 kuna (za sve sudionike, seminar+članarina)
      
Uplate:

 • Udruga Računovođa i financijskih djelatnika Kutina
 • IBAN: HR732340009110010268
 • ili gotovinom prije početka.
 • OIB: 39337541418

Informacije: 072/ 201 - 005

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;  098/ 319-483

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas89
Ukupno73626